Nạc vai heo Brazil NUTRIBRAS
75,000đ
Ba chỉ vụn RIVASAM
54,000đ
Lưỡi heo CM
49,000đ
Bắp giò Miratorg
59,000đ
Xương ống McCARREN
32,500đ
Bắp giò Nga VLKM
60,500đ
Sườn cốt lết Brazil Frimesa
68,000đ
Sụn heo ý (Vỏ hoa)
91,000đ
Sườn cốt lết Dalia
67,500đ
Bắp giò Ý( thùng mã cân)
59,000đ
Dải heo TBN- Famadesa
80,000đ
Sườn cánh buồm Đức MANTEN 568
72,000đ
Ba chỉ lóc xương APK
93,000đ
Móng sau PROFOODS
26,000đ
Ba chỉ rút xương Hà Lan WESTFORT
91,000đ
Xương ống HUNGGARY
36,500đ