Mỡ lợn Nga MIRATOG
62,500đ
Thịt dải Nga VLM
89,000đ
Nạc Vai Pamali brazil- mã cân
75,000đ
Nạc Đùi Sibago- mã cân
75,000đ
Lưỡi lợn Đức VION
50,000đ
Móng trước Đức TONNIS
28,000đ
Dạ Dày Hà Lan 8088
58,000đ
Nạc dăm Palami
84,000đ
Tim heo ICP
57,000đ
Móng sau Ba Lan Marcinkowscy
26,000đ
Đuôi lợn Nga GATCHINSKIY
92,000đ
Tràng heo
105,000đ
Bắp giò Đức NWT
57,000đ
Nạc vai Brazil ALIBEM
72,000đ
Sườn cánh buồm Đức TONNIES
73,000đ
Thịt vụn Canada F Menard
60,000đ