Bắp giò heo LITERA MEAT TBN (10kg/ thùng)
63,000đ
Tim heo COMARCA Tây Ban Nha ( 10kg/thùng)
47,000đ
Mỡ heo Noel ( 20kg /thùng)
55,000đ
Mỡ heo Canada Olymel (20kg/ thùng)
50,000đ
Bì heo VLKM
44,000đ
Sườn Vai MPK( Mã Cân)
60,000đ
Móng trước nga CNBATPO
Mỡ lưng ý Meccami
55,000đ
Tim lợn Pali Meat
Tai heo Ý
60,000đ
Bắp giò APK
60,000đ
Móng trước Ba Lan L2
55,000đ
Móng trước Việt Nam
60,000đ
Xương ống Hà Lan WEST FLEISCH
28,500đ
Sườn vai Nga APK (mã cân)
62,000đ
Móng trước Hà Lan LAU VAN HAREN
55,500đ