Cốt Lết Alegra- mã cân
Móng trước Ý MARTELLI
Mỡ Lưng Tấm - ITLIA ( 20 kg/ thùng)
Lưỡi lợn Bỉ DEBRA MEAT NV
SƯỜN CÁNH BUỒM APK- MÃ CÂN
98,000đ
MỠ LƯNG TONIS- MÃ CÂN
61,600đ
Lưỡi heo COVAMEAT
54,500đ
Xương ống sau Hungary (10kg/ thùng)
Xương ống heo sau Maple Leaf
Móng trước Seara (18kg /thùng)
40,000đ
SƯỜN CỐT LẾT SERA- MÃ CÂN
80,000đ
BA CHỈ VỤN ĐAN MẠCH TICAN ( THÙNG 24,95 KG)
Móng trước Úc (12kg/thùng)
Sườn cốt lết COOPAVEL
Bắp giò heo Maple Leaf
63,000đ
Nạc vai heo BAMBOO Việt Nam