Móng sau Vion
Móng trước Ulmer Đức (10kg/thùng)
BA CHỈ VỤN ĐAN MẠCH TICAN ( THÙNG 24,95 KG)
Móng trước Úc (12kg/thùng)
45,000đ
Sườn cốt lết COOPAVEL
79,000đ
Bắp giò heo Maple Leaf
62,000đ
Nạc vai heo BAMBOO Việt Nam
75,000đ
BA CHỈ VỤN ĐAN MẠCH TICAN (20kg/thùng)
65,000đ
Móng sau Áo GrossFurtner(10kg/thùng)
31,000đ
Bắp giò heo Smirth
60,000đ