Tai heo Ý
60,000đ
Tai Znamensky loại B ( Thùng Xanh)
88,000đ
Tai heo 77
80,000đ
Tai Bỉ
69,000đ
Tai APK
77,000đ
Tai lợn ZNAMENSKY
77,000đ
Tai Nga Miratorg
57,000đ
Tai Nga MPK
73,000đ
Tai lợn Nga VLMK
80,000đ
Tai heo Nga VLKM
97,000đ