Sườn vai Olymel(mã cân)
Ba chỉ bò thái cuộn (hàng loại 2)
10,000đ
Thăn vai trâu T65 Black Gold( 20kg/ thùng)
10,000đ
Dẻ Sườn trâu ZAKIYAH( 20 kg)
Da ( bì) heo Miratorg
T45 Mông trâu Al Sami (20kg/ thùng)
Đùi gà Tây (10kg/ thùng)
Cá Bạc Má Cắt đầu làm sạch
35,000đ
Nạm trâu (Flank) M19 Allana Gold( thùng 25 kg)
80,000đ
Đùi Gọ Bò Úc -Teys
180,000đ
Bắp Bò Danish Crown
155,000đ
Gân trâu FRESH 68
120,000đ
Thịt trâu mông T45 BLACKGOLD ( RUMP STEAK )
115,000đ
Gân trâu đóng khay
105,000đ
Ba chỉ bò Úc Meramist ( mã cân)
175,000đ
Lưỡi trâu Rustam ( T86 Tongle)
Contact