Thịt nạc đùi T41 ALDUA
Khoai tây Bỉ ( Cọng 7)
58,500đ
Mỡ lợn Nga MIRATOG
62,500đ
Thịt dải Nga VLM
89,000đ
Dẻ sườn Blackgold
91,000đ
Nạc Vai Pamali brazil- mã cân
75,000đ
Nạc Đùi Sibago- mã cân
75,000đ
Tỏi Moute ( vỏ Đỏ) - 12kg/thùng
55,000đ
Cánh Aurora( 15 kg/ thùng)
73,000đ
Khoai tây Bỉ EARLY DAWN ( Cọng 10)
61,000đ
Lưỡi lợn Đức VION
50,000đ
Móng trước Đức TONNIS
28,000đ
Dạ Dày Hà Lan 8088
58,000đ
Xương ống bò úc OAKEY
39,500đ
1/4 TYSON
53,500đ
Nạc dăm Palami
84,000đ