Tai heo Ý
Bắp giò APK
Móng trước Ba Lan L2
Chân Gà Rút Xương TN 999 Food
Chân gà rút xương Net 9 (Loại 1 - khay xốp đen)
90,000đ
Móng trước Việt Nam
60,000đ
Xương ống Hà Lan WEST FLEISCH
28,500đ
Tôm Viên
10,000đ
Sườn vai Nga APK (mã cân)
62,000đ
Móng trước Hà Lan LAU VAN HAREN
55,000đ
Lõi vai bò úc TEYS
230,000đ
Tim gà
65,000đ
Mực ống nguyên con làm sạch( thùng 12 kg)
143,000đ
Sụn gối gà Aurora (12 kg/ thùng)
178,000đ
Cánh gà Brazil MAIS FRANGO
74,000đ
Sườn Mỹ KING PACKING (mã cân)
95,000đ