T42 Al Sabi
115,000đ
Chân gà rút xương (net 8)
74,000đ
Nạc vai heo Brazil NUTRIBRAS
75,000đ
Lườn gà Fille Phú Gia
68,000đ
Ba chỉ vụn RIVASAM
54,000đ
Lưỡi heo CM
49,000đ
Đùi mái hàn AGRICULTURAL
53,000đ
Khoai tây bỉ VIP (Cọng 7)
54,000đ
Khoai tây bỉ VIP (Cọng 10)
54,000đ
Bắp giò Miratorg
59,000đ
Xương ống McCARREN
32,500đ
Bắp giò Nga VLKM
60,500đ
Sườn cốt lết Brazil Frimesa
68,000đ
Bắp bò Brazil BETTER
100,000đ
Sụn heo ý (Vỏ hoa)
91,000đ
T13 -Nạm trâu FLank AL-MINHA
71,000đ