Chả ốc ống nứa
114,000đ
Vẹm nửa vỏ size 28-30
110,000đ
CÁ HỒI FILE
460,000đ
Cá Mối cắt đầu
44,500đ
Chả cá Minh Anh
60,000đ
Cá trứng NAUY 40-50
54,000đ
Mực xôi trứng
178,000đ
Cá basa Fille
38,000đ
Tôm nõn [Tươi] size 41/50
10,000đ
Tôm nõn thẻ [tươi] 61/70
125,000đ
Mực nang
100,000đ
Tôm nõn sú [ tươi ] 31/40
160,000đ
Chả cá Basa ECOFOOD
57,000đ
Tôm sú size 20/hộp
115,000đ
Cá nục nhật size 400-600( Thùng Trắng)
43,000đ
Tôm sú size 18 con/hộp
120,000đ