Tôm thẻ tươi 31/40
152,000đ
Cua Xay
65,000đ
Tôm sú size 8 MK
Tôm sú size 20 MK
Thân mực Fille
Mực ống nguyên con làm sạch( thùng 12 kg)
140,000đ
Tôm Nõn 31-40- PTO( hàng có đuôi)
155,000đ
Tôm Nõn 21-25- PTO( Hàng có đuôi)
175,000đ
Mực Trứng - Ghim A (khay 1 kg)
135,000đ
Tôm nõn đuôi
162,000đ
Chả ốc ống nứa
56,000đ
Vẹm nửa vỏ size 28-30
110,000đ
CÁ HỒI FILE
Cá Mối cắt đầu
42,000đ
Chả cá Minh Anh
60,000đ
Cá trứng NAUY 40-50
47,000đ