Dẻ sườn trâu 123 Rustam
80,000đ
T41 Nạc đùi WELDONE (TOP SIDE)
104,000đ
T13 -Nạm trâu FLank AL-MINHA
71,000đ
Đuôi trâu T57 Al-Hassan SKIN TAIL
123,000đ
Đuôi trâu T57 AL- HILAL
114,000đ
Thăn vai trâu T67 IAF
93,000đ
Lưỡi trâu T25 BLACKGOLD
64,000đ
Thịt nạc đùi T41 KAMIL
103,000đ
T46 Thăn ngoại AMMAR
125,000đ
Thăn vai T67 ALLANA
95,000đ
Dẻ sườn Blackgold
80,000đ
Thăn vai T67 AMBER
92,500đ
Nạc mông trâu T45 IAF - RUMSTEAK
91,000đ
Đùi gọ T42 IAF - THICK FLANK
123,000đ
Thịt nạc đùi T41 IAF - TOPSIDE
103,000đ
Nạm trâu T19 IAF FLANK
75,000đ