Thăn vai trâu T65 Black Gold( 20kg/ thùng)
10,000đ
Dẻ Sườn trâu ZAKIYAH( 20 kg)
T45 Mông trâu Al Sami (20kg/ thùng)
Nạm trâu (Flank) M19 Allana Gold( thùng 25 kg)
80,000đ
Gân trâu FRESH 68
120,000đ
Thịt trâu mông T45 BLACKGOLD ( RUMP STEAK )
115,000đ
Gân trâu đóng khay
105,000đ
Lưỡi trâu Rustam ( T86 Tongle)
Contact
Dẻ sườn rút xương 123 Sunrise
80,000đ
Đùi gọ T42 Thick Flank Asami
Contact
Nạm trâu [ Flank ] T13 Sunrice
90,000đ
Thăn vai Blade T65 ALHILA ( THÙNG 20 KG)
105,000đ
T41 Bamboo
Contact
Đuôi trâu T57 ALTAMAL (20kg/thùng)
88,000đ
T65 BLADE Asami ( 20kg/thùng)
Contact
Đuôi trâu AL-GANI (20kg/thùng)
Contact