Lưỡi trâu T86 FRESH
75,000đ
Nạc cổ trâu T15 AIF
90,000đ
Gân trâu Kamil
90,000đ
T46 Al tamal
110,000đ
Đuôi trâu T57 IAC (xanh dương)
100,000đ
Đuôi trâu T57 Yakiah
102,000đ
Lưỡi Trâu - Al Tamal ( thùng 20 kg)
68,000đ
Nạm 13 asami ( 20 kg/ thùng)
70,000đ
T65 Altamal
85,000đ
T45 Weldone
86,000đ
Gân Trâu ASAMI (20kg/ thùng)
102,000đ
Nạm Flank -Al tamam M25 (20kg / thùng)
63,000đ
Thịt vai trâu T65 Weldone (Shoulder)
78,000đ
Lưỡi trâu T86 Al Quaresh
77,000đ
Dẻ sườn trâu 123 Rustam
75,000đ
T41 Nạc đùi WELDONE (TOP SIDE)
103,000đ