T45 Weldone
86,000đ
Nạc mông trâu T45 IAF - RUMSTEAK
100,000đ
Nạc mông trâu Ấn Độ T45 Allana (Rumpsteak)
97,000đ