Chân gà rút xương (net 8)
74,000đ
Lườn gà Fille Phú Gia
68,000đ
Đùi mái hàn AGRICULTURAL
53,000đ
Cánh gà tươi Green Chicken
67,000đ
Mái TIPTOP
41,500đ
Tỏi Moute ( vỏ Đỏ) - 12kg/thùng
54,000đ
Cánh Aurora( 15 kg/ thùng)
73,000đ
1/4 TYSON
53,500đ
Cánh balan xếp lớp- 10 kg
67,000đ
Đùi 1/4 Moutaire (Thùng đỏ)
55,000đ
Má đùi tháo khớp Green chicken
61,000đ
Thịt ức gà VIETSWAN
63,000đ
Chân gà Hungary
60,000đ
Cánh xếp rối BaLan
68,000đ
1/4 PERU
55,000đ
Cánh gà Alliz Brazil
69,000đ