Tỏi Moute ( vỏ Đỏ) - 12kg/thùng
55,000đ
Cánh Aurora( 15 kg/ thùng)
73,000đ
1/4 TYSON
53,500đ
Cánh gà tươi
57,000đ
Cánh balan xếp lớp- 10 kg
69,500đ
Cánh gà Brazil CARRER
69,000đ
Đùi mái Hàn E&L FOOD
68,000đ
Thịt gà xay Brazil VIBRA
35,000đ
Gà NC SHINWOO FS 10D6
55,000đ
Đùi trống Shinwoo Hàn Quốc
63,000đ
Đùi 1/4 Moutaire (Thùng đỏ)
53,000đ
Má đùi tháo khớp
55,000đ
Gà NC 12D4 SHINWOO
47,000đ
Thịt ức gà VIETSWAN
63,000đ
Chân gà Hungary
60,000đ
Cánh xếp rối BaLan
67,000đ