Sụn Gối Gà CP- tem đỏ ( túi 1 kg)
Đùi mái hàn E&L
Đùi 1/4 Moutaire ( Vỏ đỏ)
Cánh Gà Nguyên Chiếc- LEO( Thùng 10 kg)
Đùi 1/4 BaLan
Lườn Ức Gà Green chicken( thùng 20 kg)
Tỏi gà sanderson size 6-8 cái/kg
46,000đ
Mái jungwoo- thùng 15 kg/ thùng
49,000đ
Cánh gà Việt Nam (15kg/thùng)
Chân gà Brazil DIPLOMATA
Tỏi KOCK FOODS
41,000đ
Chân gà rút xương net 6 Trần Xuân Hội
Cánh gà giữa Jumboo
70,000đ
Đùi 1/4 HARRISON
44,000đ
Tỏi gà Tyson
42,500đ
Chân gà Jagua Brazil 15kg/thùng
60,000đ