Cánh gà khúc giữa Pháp
89,000đ
Cánh gà giữa Jumboo
74,000đ
Cánh giữa Hungary
92,000đ
Cánh giữa Ba Lan
90,000đ