Chân gà rút xương (Net 8)
74,000đ
Chân gà rút xương Net 9
72,000đ
Chân gà rút xương NET 6.5
49,000đ
Chân Gà Rút Xương (Net 10)
75,000đ