Chân gà Jagua Brazil 15kg/thùng
60,000đ
Chân gà Hungary
60,000đ
Chân gà FRIATO 50G
64,000đ
Chân ý vuông
59,500đ