Cánh gà tươi Green Chicken
67,000đ
Cánh Aurora( 15 kg/ thùng)
73,000đ
Cánh balan xếp lớp- 10 kg
67,000đ
Cánh xếp rối BaLan
68,000đ
Cánh gà Alliz Brazil
69,000đ
Cánh Avicola Achentina
61,000đ
Cánh gà Đan Mạch DANPO
64,000đ
Cánh gà PERDIGAO
72,000đ