Cánh Aurora( 15 kg/ thùng)
73,000đ
Cánh gà tươi
57,000đ
Cánh balan xếp lớp- 10 kg
69,500đ
Cánh gà Brazil CARRER
69,000đ
Cánh xếp rối BaLan
67,000đ
Cánh gà Alliz Brazil
71,000đ
Cánh Avicola Achentina
61,000đ
Cánh gà Sadia
65,000đ
Cánh gà Đan Mạch DANPO
64,000đ
Cánh gà tươi OGARY
68,000đ