Tỏi gà sanderson size 6-8 cái/kg
47,000đ
Tỏi KOCK FOODS
48,000đ
Tỏi gà Tyson
42,500đ
Tỏi túi Foster
55,000đ
Tỏi Moute ( vỏ Đỏ)
48,000đ
Tỏi SANDERSON
40,000đ
Tỏi MOUTAIRE ( Vỏ đỏ ) 15kg/thùng
45,000đ
Tỏi MOUNTAIRE (Xanh)
50,000đ
Tỏi Khay Sunland
56,000đ
Tỏi gà OGARI Việt Nam
64,000đ
Tỏi gà AJC
40,000đ