Lườn Ức gà Ogary( 20 kg/ thùng)
65,000đ
Lườn Ức Gà Green chicken( thùng 20 kg)
70,000đ
Lườn gà Fille Phú Gia
76,000đ
Thịt ức gà VIETSWAN
63,000đ
Thịt ức gà SADIA
65,500đ
Lườn Phile gà OGARY
59,000đ