1/4 TYSON
53,500đ
Đùi 1/4 Moutaire (Thùng đỏ)
55,000đ
Má đùi tháo khớp Green chicken
61,000đ
1/4 PERU
55,000đ
Má đùi tháo khớp Ogari
58,000đ
Đùi 1/4 Moutaire (Thùng xanh)
39,000đ
Đùi gà tháo khớp Green Chicken ( 3 lạng/ chiếc)
59,000đ
1/4 KEYSTONE
55,000đ
1/4 CASE FARM
51,000đ