Đùi 1/4 Moutaire ( Vỏ đỏ)
47,500đ
Đùi 1/4 BaLan
46,000đ
Đùi 1/4 HARRISON
44,000đ
1/4 PILIGRIM (18.14 kg/thùng)
51,000đ
1/4 TYSON
45,000đ
Má đùi tháo khớp
67,000đ
1/4 PERU
55,000đ
Má đùi tháo khớp Ogari
58,000đ
Đùi 1/4 Moutaire (Thùng xanh)
45,000đ
Đùi gà tháo khớp Green Chicken ( 3 lạng/ chiếc)
75,000đ
Đùi 1/4 KEYSTONE
43,000đ
1/4 CASE FARM
51,000đ