Xương ống bò úc OAKEY
39,500đ
Bắp bò Agra
140,000đ
Xương bò Úc
39,500đ
Bắp bò Brazil DOM GLUTAO
150,000đ
Gầu bò Úc TEYS (23829)
152,000đ
Gầu bò Excel
158,000đ
Xương ống Bò Úc GREENHAM
40,000đ
Bắp bò Brazil FRIGON
155,000đ
Sườn non bò TBN (có xương)
152,000đ
Bắp bò Úc Kilkoy
157,000đ
Bắp bò ARGENTINA (Shin)
158,000đ
Ba chỉ bò SKARE
145,000đ
Bắp Lõi rùa bò SKARE (Đan Mạch)
157,000đ
Ba chỉ bò JBS
145,000đ
Gù bò Úc Kilkoy
168,000đ
Bắp bò TBN (Shank) MORCILLO
155,000đ