Bắp bò Brazil SUPREMO
115,000đ
Lõi vai Mỹ Fourtar
184,000đ
Gù bò Úc AMH
195,000đ
Gù bò Úc DIAMANTINA
215,000đ
Bắp bò Brazil BETTER
100,000đ
Gầu bò TBN Coren
150,000đ
XƯƠNG ỐNG BÒ ÚC- MERAMIST( MÃ CÂN)
39,000đ
BẮP BÒ ÚC- LOCKYER VALLEY
106,000đ
Xương ống bò úc OAKEY
35,000đ
Gầu bò Úc TEYS (23829)
152,000đ