Bắp bò Brazil BETTER
100,000đ
Gầu bò TBN Coren
160,000đ
XƯƠNG ỐNG BÒ ÚC- MERAMIST( MÃ CÂN)
39,000đ
BẮP BÒ ÚC- LOCKYER VALLEY
113,000đ
Xương ống bò úc OAKEY
35,000đ
Xương bò Úc
38,000đ
Gầu bò Úc TEYS (23829)
152,000đ
Gầu bò Excel
158,000đ
Xương ống Bò Úc Kilkoy
38,000đ
Sườn non bò TBN (có xương)
156,000đ
Bắp Lõi rùa bò SKARE (Đan Mạch)
157,000đ
Ba chỉ bò JBS
118,000đ
Gù bò Úc Kilkoy
174,000đ
Lõi vai Đan Mạch Skare
200,000đ
Gầu bò Wingham Australia
156,000đ
Xương ống bò Nga MIRATORG
36,000đ