BA CHỈ BÒ CUỘN ( hàng loại 1)
Bắp bò Ý INALCA
130,000đ
Gầu bò Four star
180,000đ
Bắp bò Brazil SUPREMO
Lõi vai Mỹ Fourtar
174,000đ
Gù bò Úc AMH
197,000đ
Gù bò Úc DIAMANTINA
215,000đ
Bắp bò Brazil BETTER
100,000đ
Gầu bò TBN Coren
150,000đ
XƯƠNG ỐNG BÒ ÚC- MERAMIST( MÃ CÂN)
39,000đ
BẮP BÒ ÚC- LOCKYER VALLEY
106,000đ
Xương ống bò úc OAKEY
35,000đ
Gầu bò Úc TEYS (23829)
152,000đ
Gầu bò Excel
158,000đ
Xương ống Bò Úc Kilkoy
38,500đ
Sườn non bò TBN (có xương)
180,000đ