Ba chỉ bò Úc Meramist ( mã cân)
175,000đ
Dẻ Sườn RX Four Star
Contact
Lõi vai mỹ -Farm
Contact
Gầu bò TBN EC MEDINA
Contact
Lõi vai bò úc TEYS
Contact
Bắp bò Brazil Anglo
130,000đ
Nạc vai bò Úc AMH
Contact
BA CHỈ BÒ CUỘN ( hàng loại 1)
182,000đ
Bắp bò Ý INALCA
Contact
Gầu bò Four star
Contact
Bắp bò Brazil SUPREMO
Contact
Lõi vai Mỹ Fourtar
Contact
Gù bò Úc AMH
Contact
Gù bò Úc DIAMANTINA
Contact
Bắp bò Brazil BETTER
Contact
Gầu bò TBN Coren
Contact