XƯƠNG ỐNG BÒ ÚC- MERAMIST( MÃ CÂN)
39,000đ
Xương ống bò úc OAKEY
35,000đ
Xương ống Bò Úc Kilkoy
38,000đ
Xương ống bò Nga MIRATORG
36,000đ