Ba chỉ bò JBS
118,000đ
Ba chỉ bò EXCEL
118,000đ
Ba chỉ bò cuộn
125,000đ