Khoai tây Bỉ ( Cọng 7)
58,500đ
Khoai tây Bỉ EARLY DAWN ( Cọng 10)
61,000đ
Khoai tây Ấn Độ HOTATOES (Cọng 9)
62,500đ
Khoai tây Hotatoes thái sợi (Cọng 7)
62,000đ
Nem chua Thanh Hóa
36,000đ
Khoai tây Bỉ FRENCH FRIES
65,000đ
Cá viên Mavin
56,000đ
Nem chua tẩm bột
40,000đ
Xúc xích MAVIN gia đình
64,000đ
Xúc xích Đức Việt Hong Khói
159,000đ
Xúc xích Đức Việt Thành Viên ( 22 cái/ túi)
170,000đ
Dồi sụn Dosun
55,000đ
Giò bắp cuộn Nghệ An
220,000đ
Giò bì ớt xiêm xanh
109,000đ
Giò Nai Nghệ An
120,000đ
Chân giò Ủ Muối Đức Việt
152,000đ