Bắp giò heo Smirth
60,000đ
Bắp giò Miratorg
59,000đ
Bắp giò Nga VLKM
55,000đ
BẮP GIÒ BALAN( MÃ CÂN)
56,000đ
Bắp giò Ý( thùng mã cân)
55,000đ
Bắp giò OLYMEL
54,000đ
Bắp giò Đức TONIES
49,000đ
Chân giò nguyên chiếc Đức WEST
57,000đ