Sụn Nga hút chân không (10 kg)
115,000đ
Sụn Ý
Contact
Sụn khay thái sẵn
95,000đ
Sụn Đức DANISH CROWN
Contact
Sụn Nga MIRATORG
Sụn vầng trăng
Contact
Sụn Đức VION
Contact
Sụn Ý (thùng trắng, dọc xanh)
Contact
Sụn TONNIES
Contact
Sụn Mỹ Smirth (15kg)
Contact
Sụn Pháp (Soft bone) Frank (10 kg/ thùng)
Contact