Sườn cốt lết Brazil Frimesa
68,000đ
Sườn cốt lết Dalia
67,500đ
Cốt lết Sadia
71,000đ