Lưỡi lợn Bỉ DEBRA MEAT NV
Lưỡi heo COVAMEAT
54,500đ
Lưỡi heo CM
Lưỡi heo Toniies
Lưỡi lợn Đức VION
55,000đ
Lưỡi lợn Ba Lan ANIMEX
Lưỡi Hunggary
Lưỡi lợn đức West Fleisch
Lưỡi heo NWT (10kg/thùng)
52,000đ