Dạ dày 515 (15kg/thùng)
56,000đ
Dạ Dày Hà Lan 8088
58,000đ
Dạ dày CTH
64,000đ