Thăn heo Việt Nam MASAN
90,000đ
Thăn lợn Saudali
95,000đ