Nạm 13 asami ( 20 kg/ thùng)
70,000đ
Nạm Flank -Al tamam M25 (20kg / thùng)
Nạm trâu T19 IAF FLANK
75,000đ
T13 Nạm trâu Aldua
75,000đ
Nạm trâu T19 BLACK GOLD
70,000đ
Nạm trâu T19 Kamil Ấn độ
70,000đ