Nạc vai heo Brazil NUTRIBRAS
Nạc vai Brazil SULINA
75,000đ
Nạc Vai Pamali brazil- mã cân
Nạc vai Brazil ALEGRA
Nạc vai Nga MIRATORG
76,000đ
Nạc vai Brazil Frimesa (25kg/thùng)