Dẻ sườn trâu 123 Rustam
75,000đ
Dẻ sườn Blackgold
75,000đ
Dẻ sườn AL - AMMA 123
74,000đ
Dẻ sườn trâu Amber
81,000đ