SP001397

Gù bò Úc Kilkoy - kg

174,000đ

Unit:
kg
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.

Thông số sản phẩm

Trọng lượng mã cân theo thùng từ 15-20kg
Xuất xứ Úc/ Ustralia
Product Description

The product description is not available