Đuôi trâu T57 ALTAMAL (20kg/thùng)
84,000đ
Đuôi trâu AL-GANI (20kg/thùng)
100,000đ
Đuôi trâu T57 IAC (xanh dương)
100,000đ
Đuôi trâu T57 Yakiah
102,000đ
Đuôi trâu T57 Al-Hassan SKIN TAIL
100,000đ
Đuôi trâu T57 AL- HILAL
114,000đ
Đuôi trâu 57 BlackGold
120,000đ
Đuôi trâu Ấn độ T57 Allana
95,000đ